[ ICO Review ] XYO Network (XYO) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của XYO Network (XYO)

[ ICO Review ] XYO Network (XYO) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của XYO Network (XYO)

Đánh giá XYO Network (XYO) Đánh giá đầu tư: Positive – Khả quan, Có tiềm năng HYPE-Score: Cao – 3.3/5.0 RISK-Score: Thấp – 2.5/5.0 [ ICO Review ] Giới thiệu XYO Network (XYO) Ngày ICO: 20.03.2018 – 20.05.2018 Loại sản phẩm: Technology – Công nghệ Chuyên ngành: Cấu trúc Blockchain Mô tả: XYO là mạng oracle Proof of Location của Blockchain. Đặc điểm: XYO Network gồm 4 thành phần chủ đạo: Sentinels (tổng hợp dữ liệu), Bridges (chuyển tiếp dữ liệu), Archivists (lưu trữ dữ liệu), và Diviners (khai thác thông tin). Một loạt các […]

[ ICO Review ] VRT World (VRT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của VRT World (VRT)

[ ICO Review ] VRT World (VRT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của VRT World (VRT)

Đánh giá VRT World (VRT) Đánh giá đầu tư: Positive – Khả quan, Có tiềm năng HYPE-Score: Cao – 3.2/5.0 RISK-Score: Thấp – 2.6/5.0 [ ICO Review ] Giới thiệu VRT World (VRT) Ngày ICO: 14.03.2018 – 30.05.2018 Loại sản phẩm: Platform – Nền tảng Chuyên ngành: Gaming & VR (Trò chơi & Thực tế ảo) Mô tả:  VRT World là một nền tảng VR mở rộng toàn cầu cho các nhà phát triển, người dùng và doanh nhân. Đặc điểm: VRT World phát triển một bộ mô phỏng cho phép các developer ở khắp […]

[ ICO Review ] Forty Seven (FSBT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Forty Seven (FSBT)

[ ICO Review ] Forty Seven (FSBT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Forty Seven (FSBT)

Đánh giá Forty Seven (FSBT) Đánh giá đầu tư: Positive – Khả quan, Có tiềm năng HYPE-Score: Khá cao – 4.1/5.0 RISK-Score: Trung bình – 2.7/5.0 [ ICO Review ] Giới thiệu Forty Seven (FSBT) Ngày ICO: 16.11.2017 – 30.04.2018 Chuyên ngành: Ngân hàng & Thanh toán Mô tả: Forty Seven là một dự án với mục tiêu tạo lập ngân hàng thế giới cho người dùng tiền điện tử (cryptocurrency) và giữ mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống tiền tệ truyền thống. Đặc điểm: Ngân hàng Forty Seven sẽ hoàn […]