[ICO Review] Depository Network (DEPCO) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Depository Network (DEPCO)

[ICO Review] Depository Network (DEPCO) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Depository Network (DEPCO)

Depository Network (DEPCO) là gì? Depository Network (DEPCO) là mạng lưu trữ là một dự án B2B kết hợp hệ thống tài chính truyền thống với công nghệ blockchain. Chúng tôi đã xây dựng một cơ sở hạ tầng an toàn cho mọi người cho vay chấp nhận tài sản là blockchain như để bảo lãnh cho các khoản vay. và Cải thiện tính thanh khoản của 100 triệu người đang nắm giữ mật mã. – Cho phép tất cả những người cho vay trên toàn thế giới đã tham gia vào thế […]

[ICO Review] Dataeum (XDT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Dataeum (XDT)

[ICO Review] Dataeum (XDT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Dataeum (XDT)

Review Dataeum (XDT) là gì? Dataeum (XDT) là một nền tảng dựa trên blockchain nó sử dụng công nghệ crowdsourcing để có thể được sự phép thu thập 100% tất cả dữ liệu vật lý toàn cầu (như các cửa hàng, một trạm xăng, biển báo giao thông) ở bất cứ đâu trên thế giới, với độ chính xác 100%. Dataeum (XDT) thực hiện điều này bằng cách sử dụng một lực lượng lao động phân tán của “người thu gom”, những người được khuyến khích trong XDT Tokens để gửi dữ […]

[ICO Review] Blockshipping GSCP (CCC) là ICO gì? Đánh giá thông tin và tiềm năng của Blockshipping GSCP (CCC)

[ICO Review] Blockshipping GSCP (CCC) là ICO gì? Đánh giá thông tin và tiềm năng của Blockshipping GSCP (CCC)

Blockshipping GSCP (CCC) là gì? Blockshipping đang tạo nền tảng tảng GSCP, đây sẽ là cách đăng ký thời gian thực đầu tiên của khoảng 27 triệu container vận chuyển hàng trên thế giới và sẽ là nền tảng chung cho tất cả những người chơi trong ngành vận tải container. Nền tảng GSCP dựa trên công nghệ cảm biến khối hiện đại, và nó có tiềm năng giảm bớt chi phí cho ngành vận tải biển toàn cầu với trị giá 5,7 tỷ USD mỗi năm và giảm lượng phát […]

[ICO Review] Adab Solutions (ADAB) là ico gì?- Đánh giá tiềm năng và thông tin của ADAB

[ICO Review] Adab Solutions (ADAB) là ico gì?- Đánh giá tiềm năng và thông tin của ADAB

Adab Solutions (ADAB) là ico gì? Giải pháp ADAB đang phát triển với FICE – Để trao đổi mật mã Hồi giáo đầu tiên hiện nay, dựa trên các tiêu chuẩn Shariah. Kết quả là, việc thực hiện dự án ADAB Solutions được tạo ra một cơ sở hạ tầng toàn cầu, hoạt động trên nguyên tắc tài chính của Hồi giáo và cộng đồng sẽ điều chỉnh sự phát triển kinh tế học của mật mã Hồi giáo. Giải pháp ADAB sẽ giải quyết vấn đề khi giao dịch tiền điện […]

[ICO Review] Review.Network (REW) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Review.Network (REW)

[ICO Review] Review.Network (REW) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Review.Network (REW)

Review.Network (REW) là gì? Review.Network là một dự án nhằm tạo ra một nền tảng phản để hồi thông tin được phản hồi từ công ty người dùng có độ tin cậy cao duy nhất dựa trên công nghệ blockchain và AI. Review.Network cung cấp liên lạc trực tiếp giữa các công ty và khách hàng với nhau, mang lại phản hồi nghiên cứu thị trường hàng đầu và hiệu quả mà không cần bất kỳ người nào đứng hòa giải nào. Mô hình của chúng họ cũng sẽ trực tiếp thưởng […]

[ICO Review] GCOX (ACM) là ICO gì? Thông tin và tiềm năng của GCOX (ACM)

[ICO Review] GCOX (ACM) là ICO gì? Thông tin và tiềm năng của GCOX (ACM)

GCOX (ACM) là ICO gì? GCOX có nền tảng blockchain được hỗ trợ đầu tiên trên thế giới, cho phép sự nổi tiếng của những người nổi tiếng có thể được đăng ký và liệt kê. Thông qua GCOX, những người nổi tiếng bây giờ có thể tận dụng sự nổi tiếng của mình và tiếp cận với những người hâm mộ của họ. Đồng thời, công chúng cũng có thể có được quyền truy cập riêng tư và độc quyền hơn cho những người nổi tiếng mà họ lựa […]

[ ICO Review ] XYO Network (XYO) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của XYO Network (XYO)

[ ICO Review ] XYO Network (XYO) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của XYO Network (XYO)

Đánh giá XYO Network (XYO) Đánh giá đầu tư: Positive – Khả quan, Có tiềm năng HYPE-Score: Cao – 3.3/5.0 RISK-Score: Thấp – 2.5/5.0 [ ICO Review ] Giới thiệu XYO Network (XYO) Ngày ICO: 20.03.2018 – 20.05.2018 Loại sản phẩm: Technology – Công nghệ Chuyên ngành: Cấu trúc Blockchain Mô tả: XYO là mạng oracle Proof of Location của Blockchain. Đặc điểm: XYO Network gồm 4 thành phần chủ đạo: Sentinels (tổng hợp dữ liệu), Bridges (chuyển tiếp dữ liệu), Archivists (lưu trữ dữ liệu), và Diviners (khai thác thông tin). Một loạt các […]

[ ICO Review ] VRT World (VRT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của VRT World (VRT)

[ ICO Review ] VRT World (VRT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của VRT World (VRT)

Đánh giá VRT World (VRT) Đánh giá đầu tư: Positive – Khả quan, Có tiềm năng HYPE-Score: Cao – 3.2/5.0 RISK-Score: Thấp – 2.6/5.0 [ ICO Review ] Giới thiệu VRT World (VRT) Ngày ICO: 14.03.2018 – 30.05.2018 Loại sản phẩm: Platform – Nền tảng Chuyên ngành: Gaming & VR (Trò chơi & Thực tế ảo) Mô tả:  VRT World là một nền tảng VR mở rộng toàn cầu cho các nhà phát triển, người dùng và doanh nhân. Đặc điểm: VRT World phát triển một bộ mô phỏng cho phép các developer ở khắp […]

[ ICO Review ] Forty Seven (FSBT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Forty Seven (FSBT)

[ ICO Review ] Forty Seven (FSBT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Forty Seven (FSBT)

Đánh giá Forty Seven (FSBT) Đánh giá đầu tư: Positive – Khả quan, Có tiềm năng HYPE-Score: Khá cao – 4.1/5.0 RISK-Score: Trung bình – 2.7/5.0 [ ICO Review ] Giới thiệu Forty Seven (FSBT) Ngày ICO: 16.11.2017 – 30.04.2018 Chuyên ngành: Ngân hàng & Thanh toán Mô tả: Forty Seven là một dự án với mục tiêu tạo lập ngân hàng thế giới cho người dùng tiền điện tử (cryptocurrency) và giữ mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống tiền tệ truyền thống. Đặc điểm: Ngân hàng Forty Seven sẽ hoàn […]