[ICO Review] Zenome (ZNA) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Zenome (ZNA)

Zenome (ZNA) là gì?

Dự án Zenome là một cơ sở dữ liệu blockchain điểu khiển phân cấp của thông tin di truyền. Nền tảng này hỗ trợ khả năng để có thể quản lý dữ liệu về gen của bạn trong khi duy trì sự riêng tư và khả năng tạo ra lợi nhuận từ việc bán các quyền truy cập vào các phần khác nhau của bộ gen. Nó sẽ thiết lập điều kiện bình đẳng để phát triển thuốc và cho sự tiến bộ của công nghệ khoa và y tế. 

Trên nền tảng người dùng Zenome tham gia vào nhiều loại tương tác khác nhau trên toàn hệ thống. Những tương tác này được diễn ra ở mức hệ thống khác nhau, không can thiệp với nhau và liên quan đến mô hình tương tác khác nhau. Do đó, họ cần được biểu diễn dưới dạng thực thể riêng biệt mà có vai trò khác nhau.

Đánh giá xếp hạng Zenome (ZNA)

Điểm đánh giá tổng trên icobench.com : 4.1

 • Đánh giá dự án: 4.9
 • Đội ngũ: 3.2
 • Tầm nhìn chiến lược: 3.8
 • Sản phẩm: 2.8

Đánh giá chi tiết Zenome (ZNA)

 • THỜI GIAN PREICO
  • Đã kết thúc
   2017-10-17 – 2017-10-24
 • THỜI GIAN ICO
  • Bắt đầu sau 9 ngày 14 giờ
   2018-09-03 – 2018-09-17
 • Mã thông báo: ZNA
 • Giá Preico: 1 ZNA = 0,3 USD
 • Giá bán: 1USD = 1 ZNA
 • Nền tảng: Ethereum
 • Đang chấp nhận: ETH, BTC
 • Soft cap: 350 000 USD
 • Hard cap: 1 150 000 USD
 • Raised: 662.000 đô la
 • Quốc gia: Nước Nga
 • Whitelist/KYC: KYC

Lộ trình phát triển Roadmap Zenome (ZNA)

Đội ngũ phát triển Zenome (ZNA)

Đây là những thông tin về Zenome (ZNA) mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với các độc giả. Để có thể tìm hiểu thêm về các ico review khác các bạn có thể theo dõi trang http://thongtinico.net để nhận thêm những đánh giá ico mới nhất nhé. Chúc các bạn thành công.

[ICO Review] Zenome (ZNA) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Zenome (ZNA)
Tagged on:                         

Related Posts

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *