Jibbit (JIB) ICO

[ICO Review] Jibbit (JIB) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Jibbit (JIB)

[ICO Review] Jibbit (JIB) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Jibbit (JIB)

Jibbit (JIB) là gì? Jibbit tạo ra một hệ sinh thái hoàn toàn mới giúp kết nối và tạo ra một nơi mà cần sa được chấp nhập trong thế giới crypto. Tạo một không gian để làm cho thị trường cần sa hoàn toàn độc lập với hệ thống tài chính. Bằng cách sử dụng công nghệ Blockchain, Jibbit đã thực sự chứng minh giá trị của người đi đầu trong lĩnh vực này qua đó có thể làm cho thế giới tốt hơn một chút và làm cho […]